Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

LISTOPAD

Tematyka miesiąca:

1. Moja rodzina

2. Mój dom

3. Moje prawa i obowiązki

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

Cele:

 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • poznanie instrumentu perkusyjnego - kołatki
 • rozwijanie umiejętności wkalnych
 • rozwijanie empatii wobec członków rodziny
 • kształtowanie pojęcia "para"
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • poznawanie wybranych elementów elektrycznych dostępnych w domu
 • wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci (słowa związane z rodziną)
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka
 • wdrażanie o dbania o własne zdrowie
 • poznanaie telefonu alarmowego 112
 • propagowanie zdrowego żywienia
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 •  

 

PAŹDZIERNIK

Tematyka miesiąca:

1. Idzie jesień... przez ogród i sad

2. Idzie jesień do zwierząt

3. Co z czego otrzymujemy

4. Idzie jesień… z deszczem

 

Cele:

 • poznawanie różnych owoców i warzyw
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku i węchu
 • rozwijanie syntezy i analizy słuchowej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • uświadomienie znaczenie wartości odżywczych owoców i warzyw
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umięjętności liczenia w zakresie 4
 • wzbogacanie doświadczeń kulinarnych i smakowych
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • wdrażanie do uważnego słuchanie wierszy i opowiadań
 • poznanie zwyczajów wybranych zwierząt leśnych
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie zdolności wypowiadania się na dany temat
 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • integracja grupy rówieśniczej
 • poznawanie roli wody w życiu człowieka
 • kształtowania poczuia rytmu
 • rozwijanie motoryki małej
 • pobudzanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie umiętności pracy w małych grupach

........................................................................................................................................................................

WRZESIEŃ

Tematyka miesiąca:

1. To jestem ja

2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

4. Idzie jesień… przez las, park

 

Cele:

 • wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie.
 • poznanie kolegów i koleżanek w grupie.
 • stworzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
 • poznanie zasad zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.
 • zaspokojenia wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.
 • osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie
 • dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów
 • nabywanie umiejętności ustawiania się w kole i poruszania się po jego obwodzie
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie i nazywanie części garderoby
 • rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości
 • nauka tworzenia koła
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym
 • kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
 • umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z kolegami z grupy
 • poznawanie tradycyjnych zabaw
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • wdrażanie do bezpiecznych zachowań
 • kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł wspólnej zabawy
 • poznawanie bezpiecznych sposobów przechodzenia przez jezdnię
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • kształtowanie inwencji twórczej