Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Przez cały rok szkolny uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii społecznej  "Cała Polska Czyta Dzieciom". Celem akcji jest uświadomienia ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Patronami kampanii jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

       Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie  magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny, społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach. (….)

(…) Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka. (…) Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)
(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe  i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. 
   Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny  i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…)

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji ADCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom.

Powyższe cytaty pochodzą z książki

.Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej 

"Wychowanie przez czytanie" wydanej przez Świat Książki.

 

 

www.calapolskaczytadzieciom.pl​