Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Jak bawić się i pracować w domu z dzieckiem

    Często jest tak, że dorośli nie wiedzą, jak można bawić się w domu z dzieckiem, co można z nim robić, jak stymulować jego ogólny rozwój, by przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Oto kilka propozycji:

a/ zabawy usprawniające sprawność manualną

 • malowanie farbami dużych płaszczyzn, kształtów
 • modelowanie w plastelinie, masie solnej, ciastolinie / wałeczki, kuleczki,placuszki/
 • stukanie czubkami paluszków w stół /gra na fortepianie,  rytmy, deszcz itp/
 • targanie, cięcie nożyczkami gazet, kartek papieru, kartonu
 • zabawy paluszkowe np: Idzie kominiarz po drabinie, Warzyła sroczka kaszkę warzyła

 

b/  zabawy ćwiczące orientację przestrzenną

 • zabawy z lustrem - naśladowanie przez dziecko gestów, ruchów osoby dorosłej i odwrotnie
 • rozpoznawanie źródła odgłosów dochodzących z otoczenia .
 •  określenie położenia przedmiotu w przestrzeni  np: gdzie schował sie kotek?, gdzie leży jabłuszko
 • wskazywanie części ciała np. podnieś jedna rękę do góry, dotknij nosa
 • obrysowywanie części ciała
 •  rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu np: "Obrazek” -  doklejanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (np. przyklej pod oknem ławkę, obok drzewa przyklej kwiatek, przyklej dym z komina, nad drzewami przyklej chmurkę, przyklej kamyki na drodze, pod drzewem przyklej grzyba obok lalki, która trzyma rękę w górze, przyklej balonik itp.).

 

c/ zabawy z zakresu rozwijania mowy i myślenia

 • praca nad usprawnianiem narządów mowy /język, wargi, podniebienie, żuchwa/ np:próba wypowiadania sylab a- bba, a-ppa, o-ppo, e-ppe, itd; język wykonuje ruchy koliste, śpiewanie sylab przy zamknietych skrzydełkach nosa np: la
 • zabawy mimiczne np: rozpoznawanie i naśladowanie min 
 • ćwiczenia oddechowe np: ziewanie połączone z przeciaganiem się i śpiewaniem samogłosek, wciągnięcie powietrza do siebie /rurką przenosimy kawałki papieru/
 • zabawy logorytmiczne np:klaskanie w ręce w rytm wierszyka; zabawy z piłką w rytm muzyki
 • ćwiczenia artykulacyjne np:inscenizacje wierszyków, nauka na pamięć wierszyków
 • zabawy słuchowe:rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt, pojazdów np.:

          Jedzie pociąg- fu, fu, fu
          Trąbi trąbka- tru, tu, tu
          A bębenek- bum, bum, bum
          Na to żabki- kum, kum, kum
          Konik człapie- człap, człap, człap
          Woda z kranu- kap, kap, kap
          Mucha bzyczy- bzy, bzy, bzy
          A wąż syczy- sy, sy, sy
          Baran beczy- be, be, be
          A owieczki- me, me, me

d/ zabawy rozwijające spostrzegawczość wzrokową

 • sortowanie klocków, figur geometrycznych wg. kształtu, wielkości, koloru,
 • spostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy podobnymi ilustracjami, zdjęciami
 • układanki, puzzle, rozcinanki, które składamy z elementów w całość
 • układanie wzorów z klocków    
 • odszukiwanie przedmiotów ukrytych w pokoju i na rysunkach
 • układanie w pary takich samych przedmiotów

 

e/ zabawy rozwijające sprawność ruchową

 • sprawne chodzenie i bieganie po podłożu równym i zróżnicowanym,
 • jazda na trzykołowym rowerku, hulajnodze
 • wymijanie przeszkód
 • swobodne wspinanie sie po drabince
 • slalomy, poruszanie się po określonym torze
 • podskoki obunóż 
 •  pokonywanie niskich przeszkód
 • chodzenie stopa za stopą
 • czołganie się, chodzenie na czworakach, przechodzenie przez obręcz
 • ćwiczenia równoważne: po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce
 •  ćwiczenia rąk: wymachy do przodu, do tyłu, krążenie ramion
 •  chwyty oburącz (przedmiotów rzucanych do dziecka),
 •  rzuty do celu oburacz ina zmianę: reka prawą i lewą
 •  rzuty piłek, obręczy, woreczków różnej wielkości do celu,
 •  toczenie piłki, obręczy
 • klaskanie
 • wstawanie
 • siadanie
 • sięganie po przedmioty wskazane przez dorosłego
 • podnoszenie i kładzenie przedmiotów np: przenoszenie pudełek
 • kopanie piłki

 

e/ zabawy rozwijające spostrzegawczość słuchową

 •  wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja, szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów, itp.  
 • różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody (zwierząt, ptaków, szum deszczu, itp. książki dla dzieci wydające głosy, płyty). 
 •  rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty (gumka, klucz, klocek, szklanka, łyżeczka, itp.) oraz przelewanych (woda) i przesypywanych substancji (piasek, kasza, groch, itp.). 
 • rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne oraz lokalizacja tych dźwięków (skąd dochodzi dźwięk).
 •  wypowiadanie rytmiczne treści krótkiego wierszyka np. z wyklaskiwaniem
 • zabawa w kończenie słów
 • nauka na pamięć wierszy i rymowanek
 • powtarzanie ciągów słownych np.: pór roku, nazw zbiorów przedmiotów: czapka, szalik, buty; łyżka, nóż, widelec
 • zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na przyborach np: łyżkach drewnianych 
 • ćwiczenie koordynacji słuchowo - ruchowej w formie poleceń np. podnieś jedna rękę do góry,  pokaż jedno ucho, pokaż drugie ucho, oko, nogę, ręką z frotką dotknij tego ucha itp.

             

f/ ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

Analiza i synteza zdań:

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi
 • układanie zdań do obrazka
 •  kończenie rozpoczętego zdania
 • budowanie zdania z podanego wyrazu
 • „jakie to zdanie?”
 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu
 • liczenie wyrazów w zdaniu
 • układanie zdań z podanych wyrazów
 • wyszukiwanie wyrazów krótkich w wyrazach dłuższych

 

Analiza i synteza sylabowa:

 • -podział wyrazu na sylaby
 • liczenie sylab w wyrazie
 • „Co to za wyraz?”
 • zabawa w kończenie słów
 • układanie wyrazów z sylab
 • wyszukiwanie obrazków, których nazwa zawiera daną sylabę
 • rozwiązywanie rebusów
 • tworzenie wyrazów dwusylabowych z jednosylabowych
 •  określenie pozycji sylaby w wyrazie
 • uzupełnianie wyrazów sylabami

 

Analiza i synteza głoskowa:

 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
 • segregowanie obrazków, których nazwy zawierają określoną głoskę
 • tworzenie wyrazów z ostatnich głosek demonstrowanych obrazków
 • dzielenie wyrazów na głoski
 • „co to za wyraz?”