Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

Wrzesień

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE: 

1.To jestem ja

     2.To moja grupa 
3.Moja droga do przedszkola
4.Idzie Jesień
 
 • -poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się w budynku,

  -zapoznanie ze znaczkami rozpoznawczymi,

  -podawanie wiadomości na swój temat- utrwalenie nazw części ciała,

  -zabawy przy piosence :,,Wspomnienia z wakacji”, ,,Krąg dziecięcych rąk” ,

              ,,Każdy chciałby być kierowcą” , ,, Niteczka do niteczki”,

  -dzielenie nazwy obrazków na sylaby,

  -rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych- ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu,

  -zabawy integrujące grupę,

  -wypowiadanie się na temat wakacji,

  -rozwijanie sprawności manualnej,

  -rozwijanie umiejętności liczenia liczy w zakresie sześciu,

  -,,Moje imię” – poznanie zapisu swojego imienia-przygotowanie do nauki czytania,

  -zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,

  -zapoznanie z figurą geometryczną – kołem,

  -rozwijanie słuchu fonematycznego,

  -Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała

  -zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych,

  -zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,

  -zapoznanie  z oznakami jesieni,

  -zabawy badawcze – Dlaczego kasztan kłuje?

  -wypowiadanie się na temat parku jesienią- rozwijanie mowy,

  rozwijanie aparatu artykulacyjnego.

 

 

​​​​​​​