Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

Listopad

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE: 

 

1.Polska moja Ojczyzna.

    2.Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4.Moje zdrowie i bezpieczństwo.

 

 

 

 • pobudzanie poczucia tożsamości i więzi z tradycją i narodem.
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane z patriotyzmem.
 • nazywanie i rozpoznawanie symboli narodowych oraz rozumienie ich znaczenia dla Polaka.
 • zapoznanie się z sylwetkami sławnych i wielkich Polaków.
 • poznanie życia w dawnej Polsce (100 lat temu)
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego