Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Alfabet

W czasie zabaw  dzieci często wcielają się w role osób wykonujących różne zawody.  Biorąc udział w zabawie  zbliżają się do motywów i celów pracy człowieka dorosłego, przenoszą je na siebie i chcą być w pewien sposób za nie odpowiedzialne. Ważne zatem wydaje się stwarzanie możliwości do gromadzenia   i porządkowania przez nie informacji na temat  różnych zawodów. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. Wymagania te powinny spełniać realizowane wyjścia i wycieczki. To właśnie podczas zajęć terenowych dzieci będą miały okazję poznać określone miejsce i pogłębić sposób myślenia o temacie. Każde wyjście w teren powinno być dobrze przemyślane i przygotowane. Dzieci zgromadzą informacje i wzbogacą wiedzę o pracy zawodowej oraz przedstawicielach różnorodnych zawodów.

Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić dzieciom poznanie otaczającej rzeczywistości z zupełnie innej strony, sprawić aby zawód, który kiedyś wybiorą nie będzie tylko środkiem do zdobywania pieniędzy, ale stanie się ich pasją. Pragniemy  pokazać, że świat jest ciekawy i ma wiele interesujących możliwości.

Na dany zawód przypadać będą 2 zajęcia. Pierwsze zajęcie będzie miało charakter wprowadzający, gdzie dzieci zapoznają się z danym zawodem. Drugie zajęcie będzie w formie wycieczki, wyjścia lub spotkania z ekspertem w sali przedszkolnej. Zajęcia  będą uwzględniały działania z zakresu edukacji społecznej, przyrodniczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. Informacje na temat planowanych działań, oraz samego projektu zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola. Rola nauczyciela polegać będzie na tworzeniu interesujących warunków pracy i zabawy oraz na pełnieniu funkcji przewodnika, doradcy  w obliczu poznawania zawodów. Projektem zostaną objęte dzieci 6,5 – letnie z grupy „Żabki” uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 12  w Będzinie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku szkolnym 2017/2018 od października 2017r. do czerwca 2018r. Nauczyciel wprowadzający projekt, to mgr Jolanta Stolarek.

 

Harmonogram działań

Temat zadania

Miejsce

Termin

Poznajemy zawody- astronom

Sala przedszkolna

2017r.

Poznajemy zawody-bibliotekarz

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Będzinie /o Łagisza

2017r.

Poznajemy zawody-chemik

Sala chemiczna w SP nr 9

2017r.

Poznajemy zawody-dietetyk

Sala przedszkolna

2017r.

Poznajemy zawody-ekolog

Sala przedszkolna

2017r.

Poznajemy zawody-fotograf

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody-górnik

Kopalnia węgla „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

2018r.

Poznajemy zawody- informatyk

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody-krawiec

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- leśniczy

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- muzyk

Szkoła Muzyczna w Będzinie

2018r.

Poznajemy zawody- nauczyciel

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- ogrodnik

Sala przedszkolana

2018r.

Poznajemy zawody- piekarz

Piekarnia "Ziarenko" w Bedzinie -Łagiszy

2018r.

Poznajemy zawody- rolnik

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody-strażak

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- taksówkarz

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- wizażysta

Sala przedszkolna

2018r.

Poznajemy zawody- zegarmistrz

Sala przedszkolna

2018r.