Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Ramowy rozkład dnia

   ROZKŁAD DNIA

 


 

       6:00-8:00         Schodzenie się dzieci. Kontakty z dziećmi i rodzicami wg potrzeb.                                              Zabawy swobodne. Rozmowy kierowane   na tematy interesujące                                               dzieci.                                                    

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe, integracyjne, ćwiczenia poranne, zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch, spostrzegawczość wzrokową, motorykę małą, czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów.

 

8:30 - 9:00

ŚNIADANIE

Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

9:00 - 9:30

Zabawy w stałych kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy tematyczne, kształtowanie umiejętności społecznych.

 

9:30 – 11:00

 

 

 

 

11:00 - 12:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,  dostosowanych do  możliwości  dziecka według wybranego Programu Wychowania Przedszkolnego.

 

 

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. W przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali.

 

Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu.

 

  12:00 – 12:30

 

OBIAD

Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

 

12:30- 13:45

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie dzieciom różnych form relaksu, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

 

Praca indywidualna oraz  praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, czynności opiekuńcze. 

13:45 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

14:00 – 14:15

PODWIECZOREK

Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14:15 – 15:00

Zabawy dowolne w sali, w ogrodzie. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami wg potrzeb.