Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


       

                                          

         Kwiecień  

 

     Tematyka miesiąca:

    1. Zdrowie na wiosnę

   2. Wiosna na wsi

   3. Kubusiowi Przyjaciele Natury- Dni Ziemi.

   4.Wiosenny ogródek.

 

    Cele ogólne:

 • Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów i zjawisk przyrodniczych na podstawie ilustracji.
 • Poznanwanie podstawowych zachowań proekologicznych.
 • Wdrażanie do dbania o przyrodę
 • Uczenie się zasad pielęgnacji roślin
 • Propagowanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych, jak zabawa ruchowa, spacer, wybrana dyscyplina sportowa, gra zespołowa czy gimnastyka.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
 • Kształtowanie sprawności manualnej i spostrzegawczości.
 • Rozpoznawanie różnych owoców i warzyw.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, formułowania pytań i odpowiadania na nie.
 • Poznawanie pojęcia recyklingu.
 • Rozpoznawanie materiału, z jakiego zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów.
 • Poznawanie procesu powstawania surowców i przetwarzania ich. 
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek ł, n,w (drukowanych i pisanych, wielkich i małych).
 • Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
 • Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
 • Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
 • Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew piosenek
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, szacowania, klasyfikowania oraz ustalania równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary.
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.