Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


                                   Wrzesień

 

Tematyka miesiąca:

1. To jestem ja

2.   Moja grupa

3. Moja droga do przeszkola

4. Idzie jesień...przez las, park 

Cele ogólne:

 • -poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się w budynku,

  -zapoznanie ze znaczkami rozpoznawczymi,

  -podawanie wiadomości na swój temat- utrwalenie nazw części ciała,

  -zabawy przy piosence :,,Wspomnienia z wakacji”, ,,Krąg dziecięcych rąk” ,

              ,,Każdy chciałby być kierowcą” , ,, Niteczka do niteczki”,

  -dzielenie nazwy obrazków na sylaby,

  -rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych- ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu,

  -zabawy integrujące grupę,

  -wypowiadanie się na temat wakacji,

  -rozwijanie sprawności manualnej,

  -rozwijanie umiejętności liczenia liczy w zakresie sześciu,

  -,,Moje imię” – poznanie zapisu swojego imienia-przygotowanie do nauki czytania,

  -zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,

  -zapoznanie z figurą geometryczną – kołem,

  -rozwijanie słuchu fonematycznego,

  -Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała

  -zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych,

  -zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,

  -zapoznanie  z oznakami jesieni,

  -zabawy badawcze – Dlaczego kasztan kłuje?

  -wypowiadanie się na temat parku jesienią- rozwijanie mowy,

  rozwijanie aparatu artykulacyjnego.