Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Kwiecień

          I. Wiosna na parapecie.

          II. Zwierzęta na wsi.

          III. Dbamy o środowisko.

          IV. Polska moja Ojczyzna.

 

 • ​próby konstruowania wypowiedzi na interesujący dzieci temat;
 • uważne słuchanie krótkich utworów literackich;
 • poznanie zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie;;
 • klasyfikowanie przedmiotów ze wzgledu na trzy cechy;
 •  poznanie tradycji  i symboli narodowych flaga, godło;
 • uczestniczenie w zabawach dowolnych i tematycznych w małych zespołach;
 • utrwalenie i respektowanie zasad bezpeczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozwijanie samodzielności w łazience i przy stole;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
 • stosowanie pojęć dzień noc, pory roku;
 • poznanie pojęć środowisko, przyjaciel natury;
 • próby konstruowania różnorodnych budowli z klocków;
 • rysowanie na dowolny temat, prawidłowe trzymanie narzędzi malarkich;
 • lepienie z plasteliny;
 • słuchanie i nauka piosenek o tematyce wiosennej, patriotycznej wlącznie się do śpiewu;
 • rozpoznawanie i nazywane dżwięków z otoczenia;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • poznanie zasad prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku.