Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

     

  GRUDZIEŃ

 

Tematyka miesiąca:

1. Dinozaury - straszne jaszczury.

2. Idzie zima ze śniegiem.

3. W oczekiwaniu na święta.

Cele ogólne:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).