Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
w grupie „Biedronki

800 – 830

 • schodzenie się dzieci
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy swobodne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji
 • kontakty z rodzicami według potrzeb
 • zabawy kołowe, ruchowe, integracyjne, rozwijające percepcję słuchową i wzrokową
 • zabawy stolikowe
 • słuchanie literatury
 • prace porządkowe
 • rozmowy w małych grupach
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • ćwiczenia poranne, oddechowe
 • ćwiczenia rozwijające poprawną wymowę
 • prowadzenie obserwacji diagnostycznej
 • przygotowanie do śniadania czynności samoobsługowe – wyrabianie nawyków higienicznych

830 – 900

 • śniadanie – utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

900 – 1000

 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku

1000 - 1200

 • realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości według wybranego Programu Wychowania Przedszkolnego – z całą grupą zespołowo (zajęcia wychowawczo -dydaktyczne)
 • spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawa na placu zabaw
 • prace porządkowe
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działąń twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • organizowanie zajęć na powietrzu – w szczególności zajęć ruchowych, sportowych; w przypadku niesprzyjającej aury pogodowej zajęcia ruchowe w sali
 • przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe– wdrażanie zasad higieny

1200 – 1230

 • obiad – utrwalanie zasad zdrowego żywienia, zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków

1230 – 1400

 • zapewnienie różnych form relaksu w sali lub w ogrodzie – bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
 • słuchanie literatury dziecięcej
 • język angielski
 • ćwiczenia graficzne
 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne
 • nauka nowych i utrwalenie poznanych wierszy, piosenek
 • tworzenie okazji do aktywności ruchowej dzieci
 • zabawy tematyczne, badawcze
 • zabawy muzyczno-ruchowe, taneczno-rytmiczne, kołowe, integracyjne
 • zabawy rozwijacące percepcję słuchową i wzrokową, dowolną działalnośc plastyczną, ćwiczenia rozwijające poprawną wymowę
 • prowadzenie obserwacji diagnostycznej
 • praca wspomagająca rozwój z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych i z dzieckiem zdolnym
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjno-techniczne, rysowanie, gry i zabawy przy stolikach
 • zajęcia dodatkowe według programów i projektów edukacyjnych – z całą grupą
 • przygotowanie do podwieczorku – wdrażanie zasad higieny

1400 – 1415

 • podwieczorek – utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

1415 – 1500

 • aktywność własna dzieci
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • prace porządkowe
 • rozmowy indywidualne
 • kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb
 • rozchodzenie się dzieci do domów