Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

                                                                           

                                  

 800-900         Zabawy ruchowe, zabawy integrujace grupę, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe /np: rozwijajace percepcje wzrokową, słuchową, grafomotoryczną/. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowniami dzieci. Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.Śniadanie.

900-1000      Zabawy swobodne,tematyczne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

1000-1045      Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości według wybranego Programu Wychowania Przedszkolnego z całą grupą, zespołowo.

        

1045-1200    Organizowanie zajęć na powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych; spacery, wycieczki; prowadzenie obserwacji przyrodniczych; kształtowanie czynności samoobsługowych. W przypadku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe  w sali. Przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe; wdrażanie nawyków higienicznych, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

1200-1230       Obiad.

1230-1300    Zabawa ruchowa, zabawy relaksacyjne, słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.

1300-1400  Zabawy dydaktyczne;utrwalanie poznanych wierszy i piosenek zabawy muzyczno-ruchowe,kołowe.Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych i z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe dla całej grupy wg programów własnych, projektów edukacyjnych i programów ogólnopolskich. Zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjno-techniczne, rysowanie, gry  i układanki stolikowe, zabawy na powietrzu.  Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie nawyków higienicznych.  Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

1400-1415     Podwieczorek.

1415-1500  Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.