Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

WRZESIEŃ

Tematyka miesiąca:

1. To jestem ja

2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

4. Idzie jesień… przez las, park

 

Cele:

 • wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie.
 • poznanie kolegów i koleżanek w grupie.
 • stworzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
 • poznanie zasad zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.
 • zaspokojenia wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.
 • osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie
 • dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów
 • nabywanie umiejętności ustawiania się w kole i poruszania się po jego obwodzie
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie i nazywanie części garderoby
 • rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości
 • nauka tworzenia koła
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym
 • kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
 • umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z kolegami z grupy
 • poznawanie tradycyjnych zabaw
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • wdrażanie do bezpiecznych zachowań
 • kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł wspólnej zabawy
 • poznawanie bezpiecznych sposobów przechodzenia przez jezdnię
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • kształtowanie inwencji twórczej