Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

  STYCZEŃ

 

Tematyka miesiąca:

1. Tydzień za tygodniem - witamy Nowy Rok.

2. Wszędzie biało.

3. Babcia i Dziadziuś.

4. Zima może być wesoła.

 

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.