Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

  KWIECIEŃ

 

Tematyka miesiąca:

1. Zwierzęta na wsi.

2. Dbamy o środowisko.

3. Polska - moja ojczyzna.

 

 

Cele ogólne:

 

 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

 

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej