Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

Czerwiec 

 

I. DZIEŃ DZIECKA

II.  KOLORY LATA

III. WAKACJE TUŻ-TUŻ…

IV. DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE

 

 

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.