Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

Kwiecień 2018

 

I. Na wsi

II. Praca rolnika

III. Kubusiowi Przyjaciele Natury

IV. Kto ty jesteś?

 

 

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

- Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;
- Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści, zachowuje kolejność wypowiedzi; 
- Różnicuje pojęcia: zagroda, farma, nabiał, młyn, ekologia, segregacja śmieci, źródła energii;
- Czyta globalnie nazwy zwierząt w gospodarstwie;
- Wyodrębnia głoski na początku, w środku i na końcu słowa;
- Zna litery:  j,J; W w ; f, F
- Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
- Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie - kodeks przedszkolaka;
- Poznaje flagę i godło Polski
- Rozpoznaje melodię hymnu Unii Europejskiej
- Dba o najbliższe środowisko w roli ekologa i wzbogaca wiedzę przyrodniczą w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury
- Uczestniczy w I Wiosennym Przeglądzie Tanecznym z Promyczkami, doskonaląc poczucie rytmu i estetykę ruchu
- Obserwuje zielony ogródek w sali i wypowiada się na temat swoich obserwacji, wysuwa wnioski, nazywa części rośliny;
- Posługuje się liczbami 1- 8 i więcej do podpisywania liczebności zbiorów, rozwiązuje proste zadania z treścią;
- Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy, dokonuje pomiaru za pomocą tasiemki, sznurka;
- Kreśli linie i podane ornamenty wg wzoru, trzymając prawidłowo przybory do pisania,  dba o staranne wykonanie zadania
- Wzmacnia tężyznę fizyczną, doskonali zmysł równowagi i sprawność motoryczną
- Utożsamia się z dziećmi ze swojej grupy i nawiązuje przyjaźnie podczas „Nocowanki w przedszkolu”