Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Drodzy Rodzice!

Na koniec każdego miesiąca będę umieszczać informacje podsumowujące pracę dzieci – obszary najważniejszych umiejętności, które były kształtowane i rozwijane.

 

Drodzy Rodzice / Drodzy Opiekunowie!

W marcu skupiliśmy się na zmianach, jakie wczesną wiosną zachodzą w otoczeniu – związanych    z roślinnością, zachowaniem zwierząt, zjawiskami atmosferycznymi oraz aktywnościami człowieka. Poznaliśmy gatunki roślin i zwierząt oraz ich charakterystyczne cechy. Wyszukiwaliśmy zmiany w przyrodzie  – doceniamy jej piękno i z szacunkiem odnosimy się do roślin i zwierząt. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat życia pszczół  i organizacji pracy w ulu. Znamy sprzęty domowe służące do sprzątania i umiemy z nich korzystać. Wiemy też, że jako dzieci mamy swoje prawa i obowiązki, a jednym z nich jest włączenie się w wykonywanie obowiązków domowych. Polskie przysłowia nie mają przed nami tajemnic. Wyruszyliśmy również w podróż po kosmosie i zdobyliśmy wiele informacji o Układzie Słonecznym. Staramy się poznawać świat tak, aby angażować do tego wszystkie zmysły.  W związku z tym podczas rozmowy o pszczołach w przedszkolu degustowaliśmy miód oraz opisywaliśmy wrażenia smakowe, a na zajęciach o ptakach rozwiązywaliśmy zagadki słuchowe prezentujące ich odgłosy.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych opowiadań i wierszy, rozmawialiśmy o ich treści, odpowiadaliśmy na pytania nauczyciela oraz dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami związanymi z omawianym tematem. Układaliśmy obrazki we właściwej kolejności i na tej podstawie opowiadaliśmy historyjkę. Rozwijaliśmy kompetencje językowe również podczas zabaw słownikowych: porównywania (niebieski jak…), dokańczania zdań (lubię wiosnę, bo…).

Rozwijamy umiejętności matematyczne: przeliczamy, dodajemy i odejmujemy, rozwiązujemy zadania z treścią – wszystkie ściśle związane z tematyką dnia i bezpośrednim doświadczeniem dzieci. Posługujemy się liczbą 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Poznaliśmy cyfrę 0. Podejmowaliśmy próby szacowania oraz ustalania równoliczności zbiorów za pomocą łączenia w pary. Myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe   i kreatywne jest istotne, ponieważ pomaga dziecku radzić sobie w różnorodnych sytuacjach, szczególnie nowych i nieznanych. Kształtujemy je w przedszkolu przez rozwijanie wyobraźni (o czym mógł śnić niedźwiadek?; jak wyobrażam sobie mieszkańców innej planety?), wyszukiwanie cech wspólnych przedmiotów oraz wykonywanie eksperymentów (prezentowanie następstwa dnia i nocy z wykorzystaniem latarki  itd.).

Zabawy muzyczno-ruchowe pomagają rozwijać orientację, zarówno w schemacie swojego ciała, jak  i w sali przedszkolnej. Zagadki słuchowe (np. głosy ptaków) ćwiczą słuch fonematyczny, tak ważny dla rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Te aktywności można również podejmować w domu. Wystarczy zapytać dziecko, jakie odgłosy dochodzą zza okien czy jakie dźwięki wydają określone przedmioty (można zasłonić dziecku oczy i pobawić się z naczyniami w kuchni), lub poprosić, aby klasnęło, jeśli w podanym wyrazie występuje głoska u. Często ćwiczyliśmy prawidłowe trzymanie narzędzia kreślarskiego podczas rysowania szlaczków i rozwijaliśmy małą motorykę w czasie zabaw paluszkowych. Wspólnie rozwijaliśmy umiejętność świadomego gospodarowania oddechem.

Dzieci poznały litery: u, U, s, S oraz wyrazy: ul, statek. Niestrudzenie przeprowadzamy analizę i syntezę sylabową i głoskową. Próbowaliśmy odczytywać proste zdania. Wyszukiwaliśmy elementy na ilustracji rozpoczynające się określoną głoską (to bardzo lubiana przez dzieci zabawa – warto powtarzać ją w domu, np.: widzę coś w tym pokoju; nazwa tego przedmiotu rozpoczyna się głoską u).

Nigdy nie zapominamy o zasadach zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia – znamy już proste oznaczenia na mapie pogody; ubieramy się samodzielnie i zgodnie  z warunkami atmosferycznymi. Aby były one jak najlepsze, pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę.

Dowiedzieliśmy się również czym zajmuje się informatyk i co robi krawcowa. Malowaliśmy mlekiem i przygotowywaliśmy samodzielnie kanapkę z wykorzystaniem produktów mlecznych. Rozwiązywaliśmy również quiz, w którym musieliśmy wykazać się znajomością walorów mleka i jego przetworów oraz prawidłowych nawyków żywieniowych. A to w ramach projektów „Alfabet zawodów mniej lub bardziej znanych” i „Dzieciaki Mleczaki”.

Uczestniczyliśmy w zbiorowym śpiewie i tańcu oraz improwizacjach tanecznych do muzyki, również z rekwizytem (piórko, paski krepiny). Nie zapominamy o najpiękniejszych zabawach integracyjnych   z wykorzystaniem piosenek, które od lat z powodzeniem towarzyszą dzieciom w przedszkolach, np. „Ojciec Wirgiliusz”, „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Zielony walczyk”. Tworzyliśmy płaskie oraz przestrzenne prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. plakat Układu Słonecznego i rakietę z plastikowej butelki oraz wymyśliliśmy jak może wyglądać kosmita. Nie możemy już doczekać się tego, co  będzie  w następnym miesiącu!