Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


 

                                 GRUDZIEŃ

 

 

Tematyka miesiąca:

          1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2.   Idzie zima ze śniegiem.

 3. Idą Święta.

4. Projekt prezenty.

 

 

Cele ogólne:

 

  • wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
  • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
  • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń
  • kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
  • aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych
  • tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej, rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.