Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


          ROZKŁAD DNIA 

 

600- 830  Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę; ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe. Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. 

830- 845 ŚNIADANIE 

845- 1000  Zabawy swobodne, spontaniczne, tematyczne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; kształtowanie umiejętności społecznych. 

1000 - 1100 Realizacja zadań edukacyjnych różnego typu dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci według programu wychowania przedszkolnego z całą grupą, zespołowo.  Realizacja zajęć z języka angielskiego.   

1100-1200 Organizowanie zajęć na  powietrzu w szczególności  zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych; spacery, wycieczki; prowadzenie obserwacji przyrodniczych; prace gospodarcze, ogrodnicze, porządkowe;zestaw zabaw ruchowych. Przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe; wdrażanie nawyków higienicznych; pełnienie dyżurów.

1200-1230 OBIAD; utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole; słuchanie muzyki relaksacyjnej, poobiedni odpoczynek; wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

1230-1400  zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań i bajek na podstawie literatury dziecięcej; zabawy muzyczno – ruchowe, kołowe; ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Przygotowanie do podwieczorku; wdrażanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.  

1400-1415 PODWIECZOREK   

1415-1500Aktywność własna dzieci, rysowanie, gry i układanki stolikowe; zabawy ruchowe w sali; zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjno – techniczne, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.