Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


          ROZKŁAD DNIA 

 

800- 900  Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę; ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe. Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów, ŚNIADANIE,  ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. 

900- 1000  Zabawy swobodne, spontaniczne, tematyczne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; kształtowanie umiejętności społecznych, realizacja zajęć z języka angielskiego.  

1000 - 1100 Realizacja zadań edukacyjnych różnego typu dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci według programu wychowania przedszkolnego z całą grupą, zespołowo.     

1100-1200 Organizowanie zajęć na  powietrzu w szczególności  zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych; spacery, wycieczki; prowadzenie obserwacji przyrodniczych; prace gospodarcze, ogrodnicze, porządkowe; ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe; wdrażanie nawyków higienicznych; pełnienie dyżurów.

1200-1300 OBIAD; utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań i bajek na podstawie literatury dziecięcej; zabawy muzyczno – ruchowe, kołowe; ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. 

1300-1400  Zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjno – techniczne; zabawy na powietrzu z  wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych; praca z dzieckiem zdolnym i o indywidualnych potrzebach rozwojowych; organizowanie zajęć dodatkowych: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia ruchowe, plastyczne, realizacja projektów edukacyjnych i programów ogólnopolskich.  Przygotowanie do podwieczorku; wdrażanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.  

1400-1600 PODWIECZOREK   Aktywność własna dzieci, rysowanie, gry i układanki stolikowe; zabawy ruchowe w sali; kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.