Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


          ROZKŁAD DNIA 

 

600- 830  Zabawy zabawkami, budownictwo klockowe, rysowanie, kolorowanie, gry i zabawy stolikowe, oglądanie książek dla dzieci. Zestaw zabaw porannych, zabawy integrujące grupę; ćwiczenia mowy: artykulacyjne, oddechowe. Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów. 

830- 850 ŚNIADANIE;  utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole; wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

850- 930  Zabawy swobodne, spontaniczne, tematyczne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; kształtowanie umiejętności społecznych. 

930 - 1100 Realizacja zadań edukacyjnych różnego typu dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci według programu wychowania przedszkolnego z całą grupą, zespołowo.  Realizacja zajęć z języka angielskiego.   

1100-1200 Organizowanie zajęć na  powietrzu; zabawy ruchowe, spacery, wycieczki; prowadzenie obserwacji przyrodniczych; prace porządkowe. Przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe; wdrażanie nawyków higienicznych; pełnienie dyżurów.

1200-1230 OBIAD; utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole; wdrażanie zasad zdrowego żywienia. Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1230-1400  zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań i bajek na podstawie literatury dziecięcej; zabawy muzyczno – ruchowe, kołowe; ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Przygotowanie do podwieczorku; wdrażanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.  

1400-1415 PODWIECZOREK   

1415-1500Aktywność własna dzieci, rysowanie, gry i układanki stolikowe; zabawy ruchowe w sali; zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjno – techniczne, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.