Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Styczeń

          I. Siedem dni tygodnia.

          II. Wszędzie biało.

          III. Świeto Babci i Dziadziusia.

          IV. Wielkie bale w karnawale.

 

 • ​próby konstruowania wypowiedzi na interesujący dziedzi temat;
 • uważne słuchanie krótkich utworów literackich;
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;
 • klasyfikowanie przedmiotów ze wzgledu na dwie cechy;
 •  poznanie tradycji i zwyczajów karnawałowych;
 • uczestniczenie w zabawach dowolnych i tematycznych w małych zespołach;
 • utrwalenie i respektowanie zasad bezpeczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozwijanie samodzielności w łazience i przy stole;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
 • stosowanie pojęć dzień noc, pory roku;
 • próby konstruowania różnorodnych budowli z klocków;
 • rysowanie na dowolny temat, prawidłowe trzymanie narzędzi malarkich;
 • lepienie z plasteliny;
 • słuchanie i nauka piosenek na Dziań Babci wlącznie się do śpiewu;
 • rozpoznawanie i nazywane dżwięków z otoczenia;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • poznanie zasad prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku.