Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Czerwiec

          I.Swięto dzieci.

          II. Kim będę gdy dorosnę.

          III. Kolorowe lato.

          IV. Już wakacje.

 

 • ​próby konstruowania wypowiedzi na interesujący dzieci temat;
 • uważne słuchanie krótkich utworów literackich;
 • poznanie dzieci zyjących w róznych zakątkach świata;;
 • klasyfikowanie przedmiotów ze wzgledu na cztery cechy;
 •  poznanie różnych zawodów bliskich dziciom;
 • uczestniczenie w zabawach dowolnych i tematycznych w małych zespołach;
 • utrwalenie i respektowanie zasad bezpeczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozwijanie samodzielności w łazience i przy stole;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesnym latem;
 • stosowanie pojęć dzień noc, pory roku;
 • poznanie i utrwalenie nazw barw podstawowych;
 • próby konstruowania różnorodnych budowli z klocków;
 • rysowanie na dowolny temat, prawidłowe trzymanie narzędzi malarkich;
 • lepienie z plasteliny;
 • słuchanie i nauka piosenek o tematyce letniej i wakacyjnej  wlącznie się do śpiewu;
 • rozpoznawanie i nazywane dżwięków z otoczenia;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie wakacji.