Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

 

     

WRZESIEŃ

 

Tematyka miesiąca:

1. To jestem ja.

2. Moja grupa.

3. Moja droga do przedszkola.

4. Idzie jesień...przez las, park.

 

 

Cele ogólne:

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 • określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.