Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Raport z ewaluacji problemowej

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej w naszym przedszkolu w dniach 06.03.14 - 11.03.14 przez zespół wizytatorów ds ewaluacji. Raport obejmuje następujące wymagania:

  • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
  • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
  • Respektowane są normy społeczne.

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000198119149.pdf