Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Opłaty za przedszkole

 

       

W godzinach 8 - 13 pobyt każdego dziecka jest bezpłatny.

Każda godzina pobytu dziecka ponad ustalone godziny jest płatna 1zł.

Płatności prosimy dokonywać do 10 - go każdego miesiąca

u intendenta przedszkola lub na konto bankowe.

 

 

 

Opłaty za żywienie wynoszą:

 

1 posiłek - 3,00 zł

2 posiłki - 4,20 zł

3 posiłki - 5,00 zł

 

 

                  

Opłat można dokonywać na konto i tak:

 

Żywienie dzieci:

ING Bank Śląski o/Będzin

nr konta: 38 1050 1227 1000 0023 0092 6306

Tytułem: Opłata za żywnienie miesiąc/rok, imię i nzawisko dziecka.

 

Świadczenia dodatkowe:

ING Bank Śląski o/Będzin

nr konta: 31 1050 1227 1000 0023 0114 9726

Tytułem: Świadczenia dodatkowe miesiąc/rok, imię i nzawisko dziecka.