Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Oferta przedszkola - programy, projekty edukacyjne.

  W roku szkonym 2018/2019 w pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystujemy

następujące programy, projekty edukacyjne:

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujacych w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będznie:

 

Program wychowania przedszkolnego: "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska; Program dopuszczony do użytku  przedszkolnego nr dopuszczenia PM12 - 1/2017

Program nauczania j.angielskiego "English World" E.Majewskiej:                                                                               Program dopuszczony do użytku przedszkolnego nr dopuszczenia PM12- 3/2016

Program nauki religii "Kochamy dobrego Boga" Wydawnictwo WAM. Program dopuszczony do użytku zarządzeniem dyrektora nr 1/2010. Nr dopuszczenia PM12 - 2/2010

Program terapii logopedycznej "Od głoski do wyrazu" Dorota Matyszczyk Program dopuszczony do użytku zarządzeniem dyrektora nr 1/2010. Nr dopuszczenia PM12 - 3/2010

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej A.Armatys Program dopuszczony do użytku przedszkolnego nr PM12 - 1/ 2014

 

Ponadto realizowane są następujące programy i projekty edukacyjne:

 

Projekt adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" - Katarzyna Bentkowska

Projekt edukacyjny "Lubimy nasze kąciki zainteresowań" - Katarzyna Bentkowska i Monika                                                                                                                       Muszyńska

Projekt edukacyjny "Kolorowy Świat Dziecka" - Katarzyna Bentkowska

Projekt kulinarny "Kulinarne przysmaki, które lubią przedszkolaki" Monika Muszyńska i                                                                                                                              Monika Cesak

Projekt edukacyjny "Zwierzaki kochają przedszkolaki" Monika Muszyńska i Monika Cesak

Projekt edukacyjny "Motylki poznają Polskę" Jolanta Stolarek i Elżbieta Zygmunt

Projekt edukacyjny "W Pacynkowie" Urszula Armatys

Projekt edukacyjny "Cztery żywioły" Urszula Armatys

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"  

Ogólnopolski Program Ekologiczny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Dzieciaki mleczaki"