Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Oferta przedszkola - programy, projekty edukacyjne.

  W roku szkonym 2018/2019 w pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystujemy

następujące programy, projekty edukacyjne:

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujacych w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będznie:

 

Program wychowania przedszkolnego: "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska; Program dopuszczony do użytku  przedszkolnego nr dopuszczenia PM12 - 1/2017

Program nauczania j.angielskiego "English World" E.Majewskiej:                                                                               Program dopuszczony do użytku przedszkolnego nr dopuszczenia PM12- 3/2016

Program nauki religii "Kochamy dobrego Boga" Wydawnictwo WAM. Program dopuszczony do użytku zarządzeniem dyrektora nr 1/2010. Nr dopuszczenia PM12 - 2/2010

Program terapii logopedycznej "Od głoski do wyrazu" Dorota Matyszczyk Program dopuszczony do użytku zarządzeniem dyrektora nr 1/2010. Nr dopuszczenia PM12 - 3/2010

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej A.Armatys Program dopuszczony do użytku przedszkolnego nr PM12 - 1/ 2014

 

Ponadto realizowane są następujące programy i projekty edukacyjne:

 

Projekt adaptacyjny "Jestem przedszkolakiem" - Elżbieta Zygmunt, Urszula Armatys

Projekt edukacyjny "Alfabet zawodów bardziej i mniej znanych" - Jolanta Stolarek

Projekt edukacyjny "Nietypowe święta" - Monika Muszyńska

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Akademia Wyobraźni Play-Doh"  

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Akademia Aquafresh"

Ogólnopolski Program Ekologiczny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Dzieciaki mleczaki"